/ Allmänt /

Ankarstiftelsens medarbetare tilldelas pris för fredsinsattser

Fem personer har valts ut som förmånstagare för tyska "Lejonhjärta-priset 2017".
Det glädjer oss att meddela att bland namn som Michail Gorbatjov har också Ankarstiftelsens medarbetare Lácides Hernandez tilldelats pris för sina insatser i försoningsprocessen mellan fientliga grupper i Colombia.
 
http://humanprojects.de/der-loewe/nominierte/