/ Allmänt /

Film från TV 4

 
Lägg märke till blixnedslaget i trädet i inledningen.