/ Allmänt /

RÖSTA OM FRED.

Dagens besked om att Colombias folk har sagt nej till fredsuppgörelsen förvånar, förtvivlar och gläder beroende på hur man tänker.
Det långa kriget har skapat svåra sår i folksjälen och ingen colombian är oberörd. Vanligen vid ett krigslut jublar de flesta utan att tänka på hur omdaningen skall ske. Hemvändande solsdater har i alla tider varit svårt att handskas med. I USA är själmord mycket vanligt bland de som ska försöka hitta normala livsförhållande. Fysiska och psysiska skador både syns och inte syns. Nu finns problemet på bordet och pockar på en lösning. 
 
Vi har ofta ställt frågan hur många skulle rösta på den extrema vänster som gerillan representerar. Ingen tror på över 10% inte ens de som varit djupt involverade. År av övergrepp från parterna gör att förtroendet är borta. 
 
DOCK INGA KRIG VARAR FÖR EVIGT.
 
Vår tanke är att förhandla så fort som möjligt och lär av Nelson Mandela.
Han vågade säga "Vad Sydafrika behöver mest av allt är inte rättvisa utan försoning."