/ Allmänt /

VI VANN SA MARKUS.

Boken kom ut 1962 och var skriven av Eric Grönlund. Den väckte stort rabalder i hela den
 
svenska kristenheten och kom att betitlas som "raggarbibeln". Någonstans i bokhyllan finns den nog kvar. Minns att Jesus dela nattvarden med orden "Låt kannan gå laget runt" Så fick man absolut inte uttrycka sig om i den heliga skriften.
 
Nu mer än ett halvt sekel senare kom minnena upp efter en statestikrapport från Colombia. Fängelsemissionen som vi stöder har under en tid kampanjat på Colombias fängelse med Markusevangelium. Hur många tusen mördare, girillamän och kokainhandlare som varit med vet vi inte. Vad vi vet är att 7 147 fångar tackat ja till erbjudandet att " byta sida". En av budbärarna heter Julian och han agerar i Chile som fängelsemissionär.
Han rapporterar 80 omvända fångar.
 
VI VANN SA MARKUS och vi säger det samma.