/ Allmänt /

LÖNSAMMA GUBBAR

PÅ ÖVERSTA BILDEN RAMIRO TILL VÄNSTER. PÅ NEDRE BILDEN JIMMY. VARDERA HAR DESSA MÄN PÅVERKAT TUSENTALS FÅNGAR ATT GÖRA "SIDBYTE"
OM VARJE PERSON I FÅNGENSKAP KOSTAR 100 000 KR I FÄNGELSET KAN ALLA RÄKNA UT VINSTEN.,