/ Allmänt /

KATANSANA

Skolan är nu invigd och barnen har tagit plats. Taket har indianerna gjort själva. Under undervisningen kan barnen höra vågorna från Karibiska havet som ligger ett stenkast från skolan. Andra byar har hört av sig och vill även de ha liknande skolor.
 
 
 
/ Allmänt /

FRANCENY

 

Börje!

 

Det var trevligt att träffa dej här i dag och höra dej berätta om er verksamhet. Jag önskar verkligen fortsatt framgång.

 

Jag kunde sedan öppna båda CD-skivorna. Man ser på röntgenbild tagen 15-05-05 ett läkt brott på ena lårbenet strax nedom mitten. Det finns överbryggande ben där. En metallplatta med tvärgående skruvar ovan och nedom kan man se.

 

Det tycks inte finnas något att anmärka på den frakturbehandling som gavs henne vid olyckstillfället. Det var säkert en omfattande skada även inkluderande mjukdelarna omkring. Man ser ju stora ärr på fotografierna också. Skelettstrukturen i lårbenet kan de intryck av att hon inte har kunnat belasta benet på ett normalt sätt. Det innebär i så fall  en viss nedsättning av hållfastheten. Därför vore det bra om hon fick möjlighet att lägga tyngd på benet med förmåga att gå på det. Höftleden och även knäleden ser ut att skelettmässigt vara oskadade. Hennes muskelkraft över höft och knä vet vi inte så mycket om, inte heller om hon har bibehållen eller skyddande känsel i framförallt foten. En skada på nervstammen förbi frakturområdet i låret kan ju ha förekommit. På röntgenbild daterad 15-08-02 saknas metallmaterialet, som väl måste ha tagits bort efter undersökningen i maj månad samma år. 

 

Hennes fot är felställd med nedåt- inåtvridning, som nog inte går att passivt korrigera. Det måste säkerligen göras kirurgiskt. Fotfelställningen är förmodligen en väsentlig del i hennes nuvarande handikapp. Om foten blir rättställd borde den kunna belastas och därmed hela benet. En förkortning av benet ser ut att föreligga inom frakturområdet i låret. Om foten kan göras belastningsbar borde det inte vara så konstigt att kompensera en benförkortning med en enklare ortos (stödbandage) förankrad till bernet under knät eller kanske enbart en förhöjd sko. Enbart en förhöjningsortos med foten kvar i felställt läge ser av tillgängliga fotografier knappast ut att vara möjlig.

 

Jag tycker sammanfattningsvis alltså att man bör ta ställning till ortopedkirurgisk korrigering av foten med s.k. subtalusartrodes, som görs i form av skelettingrepp i undre språngleden där framför allt vridrörelserna av foten sker. 

 

Detta var några kommentarer, som jag hoppas kan vara av värde

 

Hälsningar

 

Urban James

Franceny blev i sjuårsåldern överkörd av en buss. Vi gör allt vad vi kan för att hjälpa henne med operation och protes. Läs ovan
 
vad läkaren Urban James säger om fallet. Vi vet ännu ev vad detta kommer att kosta. Hör av dig om du vill hjälpa henne.
/ Allmänt /

Ankarbladet Nr.1 - 2016