/ Allmänt /

ARHUACO och KOGI

Dessa indianfolk lever sedan urminnes tider på berget Sierra Nevada de Santa Marta.
Nu väntar de på att vi skall bygga skolor åt dem. VEM RESER MED OCH VEM FINANSIERAR?