/ Allmänt /

INDIANBARN.

Tre barn kontaktar oss genom sin lärare. De bor efter Loteta Jacko floden i södra Colombia. Amazonas.
 
Någon generation tidigare levde man på stenåldersnivå här.
Troligen kommer barnen att leva långt efter det att vi lagt ihop våra ögon.
Hur kommer deras liv att se ut?
Kommer utvecklingen att fortsätta i rasande takt eller kommer katastrofer?
Kanske denna lilla undangömnda ficka kommer att producera en ny mänsklighet.
 
Vi tänker hjälpa dem med fadderbarnsstöd för att de skall bli rustade med utbildning.
 
Jo då även gamla frimärken duger.