/ Allmänt /

MEXICO

Nödrop har nått oss från ett land i kaos.
 
Sedan 2006 har 22 000 människor försvunnit.
Under 2013 kidnappades 123 470 personer. (lika många som bor i Jönköping)
2006 - 2013 har 121 683 personer mördats.
 
Narkotikaligor plockar upp flickor, ungdomar och barn för att smuggla, sälja dem, för att rekrytera dem att kidnappa, mörda, för att bli kriminella.
 
SKA VI BRY OSS?