/ Allmänt /

100 milj.

En av våra systerorganisationer har fått 15 miljoner i testamente.
Natten därpå drömde jag om att vi fick 100 000 000.
 
Ifall att det blir en sanndröm har jag gjort en grov fördelning av pengarna.
 
1     100 skolor                                                                            20 milj.
2     Rent vatten i de byar vi byggt skolor.                                       10 milj.
3     Brunnar i Bangladesh 1 000 x 10 000 =                                   10 milj.
4     Fattiga flickor som vill bli läkare  500 x 40 000 =                       20 milj.
5     Utökning av fotbollsteamen 200 team                                       20 milj.
6     Intensivkurser i engelska och datorkunskap, 1000                     12 milj.
7     Sjuk och pensionsförsäkringar för de anstälda.                           4 milj.
8      Lite lönepåslag och lite till oförutsedda utgifter.                          4 milj. 
 
I morgon börjar maj med intressanta besök. Kanske. Kanske.
 
Ta ut glädjen i förskott. Kanske enda glädjen du får.