/ Allmänt /

GLÄDJEBUD

Vår man i norra Colombia meddelar i dag. "Det blir 10 skolor i delstaten La Guajira under året" En av dem heter Zenitha och Jans skola och den har 8 salar. Totalt blir det mellan 35 och 40 salar. Med 50 barn i varje blir det plats för 2 000 barn. Nästa år hoppas vi kunna öka.
/ Allmänt /

RUNT BORDET

Om det inte finns plats för de "minsta" är mänskligheten på fel väg.
/ Allmänt /

NÄSSJÖ

EN HEL SIDA I EN TIDNING I NÄSSJÖ Välkomna fyll lokalen till sista plats så blir drottning Silvia glad.