/ Allmänt /

ULFSRYDS NYA SKOLA.

Numera har byn utanför Tingsryd inte många innevånare och barnen åker skolskjuts in till tätorten.
 
Nedan en bild på den skola mina förfäder fostrades i på 18 hundratalet.
 
Nu är det klart 150 000 kr finns på kontot och nya skolan kommer att byggas för barnen i norra Colombia som tvingas sitta utomhus och studera.
Givare sålde sin gård i Ulfsryd och investerade.
Från den gården utgick en liten backstuga för länge sedan. Ulfsholm är namnet och i denna stuga föddes jag.
 
 
 
.
 
 
 
Nedan Ulfsholm. Numera håller skogen på att ta tillbaka utrymmet.
 
/ Allmänt /

BJERTORP SLOTT

Lill Babs, Benneth och Lotta Brome.

Ett trevligt möte med alla våra största sponsorer.

Tänk att man får vara med på ett hörn.
/ Allmänt /

HÖGSKOLAN JÖNKÖPING

Intensiv dag på högskolan, Samanträden, planering och möten med studenter som är på väg till Sydamerika.
 
Bilden från föreläsningssalen.
 
Vi konstatera att utbytet kan betyda mycket för alla parter.
Tack särskilt till Leticia.