/ Allmänt /

BARN PÅ GÅNG

Familjen väntar barn som ett resultat av sjuttioårsfesten.

Pengarna räcket till en gomspaltoperation för en liten flicka. Troligen hade hon fått stå leva med sitt utseende om vi inte skickat pengar. <

20 000 kr

Vi har länge varit ute efter att få göra denna investering.

Väntans tider.

Undrar hur hon ser ut? Kommer operationen att gå bra?

Fler barn väntar. Någon kostar bara 12 000 .

När man sitter på "hemmet" och suckar. Vart blev det av livet?

"HAR I ALLA FALL GETT EN FLICKA ETT ANSIKTE OCH ETT LIV"

Bilder kommer.