/ Allmänt /

Dop.

Nöddop, barndop, namngivningsdop, tvångsdop.
Många varianter. Bibeln tala bara om troendedop. Alltså man kommer först till tro och sedan bestämmer man sig själv om man vill döpas. Christer Sturmark ordf. Humanisterna förordade att senaste prinsessan skulle vänta med dopet till hon själv kunde bestämma.
Tvångsdop och ställföreträdande dop är de förenliga med demokrati?
Under senaste besöken i Colombias fängelse döptes 32 män. Samtliga var medvetna och frivilliga. Samtliga hade ett mycket mörkt förflutit. Samtliga räknade dopet som en begravning av det gamla och starten på ett nytt liv. Troendedopet har genom tiderna retat många och katolska kyrkan mördade många av dem. Till och med den kloke Luther förespråkade dödsstraff. De sista hundra åren har många hundra tusen döpts i Sverige och bara ett fåtal av dem har för detta sats i fängelse. Dock har det betraktats som med stor skepsis och utlöst mycket hån och förakt. I USA har många presidenter varit baptister bla. Carter och Obama.
Mölltorp sista sep. tre ungdomar bestämde sig för att gå denna bibliska väg. Vi önskar dem lycka till.
Börje
/ Allmänt /

Alltid vara sig själv.

Världens vanligast och viktigaste sanning som är totalt vilseledande.
Skulle vi lyda rådet hade vi för länge sedan varit borta. Kaktusar, apor och spindlar hade kanske haft ledarrollen. Den som segrar är inte snabbast, starkast eller vackrast. Vinnaren är den som bäst kan anpassa sig till omständigheterna. INTE VARA SIG SJÄLV utan kunna se hot och möjligheter och snabbt dra fördel.

Johana berättade. Jag föddes på gatan. Min mamma var 15 år och jag levde mitt första år med henne. Sen var jag för mycket i vägen och hamnade hos mormor. Under nio år levererade mamma nya barn med olika pappor. Vid 9 års ålder försökte en farbror våldta mig. Jag rusade till mamma på gatan men hon slog till mig. Mormor bestämde att jag skulle bo på ett säkrare ställe. Barnhem. När Johana var 10 år blev hon mitt fadderbarn. Vi har betytt väldigt mycket för varandra. Vid tolv års ålder var Johana redan mycket smart och stark. Sa vad hon tyckte om barnhemmets ledare och utvisades omedelbart. Hon lyckades ringa Sverige och vi hittade ett nytt boende. Ett maskrosbarn som inte var "sig själv" utan hittade nya vägar och vattenhål. Nu läser hon till sjuksköterska. Om något år är hon klar och vi säger grattis till halvvägs. Visst det kostar men investeringen blir nog lönsam
/ Allmänt /

Släplinan

Fjärden var full med roddbåtar som sökte komma först. Här roddes hit och dit. Mest dit. Gamlingen på flanken kom först efter spikrak rodd. Hur i hela friden? Före alla starka ungdomar. "Ungdomarna lever i NUET. Jag använder släplina och kan se när jag gör minsta avvikelse". Den gamle hade rott rakt och snabbt och energisnålt. Lev i den förgågna erfarenheten om du skall komma rätt. Lev i dina drömmar så riktas livet upp. Den som inte drömmer dör innifrån.

Julian har lämnat fängelset efter 10 långa år.. Nuets krokiga årtag hade snott runt honom . Det hade kosta. Nyförlåten hade han satt ut målet. Aldrig mer Bella Vista fängelse. Släplinan lärde honom minsta avvikelse. NUET är en bergstopp. Varje steg leder utför. Julian är nu fotbollsledare i projektet Gröna sidan och ovärddelig för kvarterets ungdomarna och familjer. Får han fler kollegor förvandlas staden och landet.

Börje